ขอเชิญเข้าร่วม Workshop: Ansys Discovery Live ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย สถานที่ สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี โทร 02-6432035 Hotline 02-6432035
about us products training news & events success stories contact us
 
 
 
FLOW-3D
 
FLOW-3D CAST
 
FLOW-3D/MP
 
Ansys SpaceClaim
 
Ansys Discovery
 
Ansys Discovery Live
 
Ansys AIM
 
ANSYS FLAGSHIP
 
- Ansys Structures
 
- Ansys Fluids
 
- Ansys Electromagnetics
 
- Ansys Optical
 
- Ansys Semiconductors
 
 
- Ansys Structures
 

 

 

 

โครงสร้าง (Structures)

การวิเคราะห์โครงสร้าง 

ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์โครงสร้าง ANSYS ช่วยให้คุณสามารถแก้ปัญหาวิศวกรรมโครงสร้างที่ซับซ้อนและตัดสินใจได้ดีขึ้นและเร็วขึ้น ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ (FEA) ที่มีอยู่คุณสามารถปรับแต่งและแก้ปัญหาอัตโนมัติสำหรับปัญหาโครงสร้างกลศาสตร์ของคุณและกำหนดพารามิเตอร์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การออกแบบที่หลากหลาย คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือวิเคราะห์ฟิสิกส์อื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อความเที่ยงตรงยิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์โครงสร้าง ANSYS ถูกนำมาใช้ทั่วทั้งอุตสาหกรรมเพื่อให้วิศวกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบผลิตภัณฑ์และลดต้นทุนของการทดสอบทาง Physical

Applications

            

 

          

 

         

 

 

 
 
Copyright 2014 DTATHAI.com All rights reserved.