ขอเชิญเข้าร่วม Workshop: Ansys Discovery Live ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย สถานที่ สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี โทร 02-6432035 Hotline 02-6432035
about us products training news & events success stories contact us
 
 
 
FLOW-3D
 
FLOW-3D CAST
 
FLOW-3D/MP
 
Ansys SpaceClaim
 
Ansys Discovery
 
Ansys Discovery Live
 
Ansys AIM
 
ANSYS FLAGSHIP
 
- Ansys Structures
 
- Ansys Fluids
 
- Ansys Electromagnetics
 
- Ansys Optical
 
- Ansys Semiconductors
 
 
- Ansys Optical
 

 

 

 

Optical

การจำลองแสง

สภาพแสงมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ความสะดวกสบายและการรับรู้ของมนุษย์ดังนั้นการสร้างแบบจำลองการแพร่กระจายของแสงและผลกระทบจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซอฟต์แวร์การจำลองแบบออพติคัล ANSYS จำลองการทำงานของระบบออปติคัลของระบบและทำการประเมินผลการส่องสว่างขั้นสุดท้าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสมือนจริงที่ไม่มีใครเทียบช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ออพติคอลพร้อมกับลดเวลาและต้นทุนในการพัฒนา

Applications

 

               

AUTOMOTIVE EXTERIOR LIGHTING

 

Revolutionize your exterior lighting to enhance driver safety, visual comfort and brand identity. Design and test the latest industrial developments while ensuring compliance with brand and international standards.  

     

AUTOMOTIVE INTERIOR LIGHTING

 

Transform the vehicle interior by creatively using light to enhance driver information and well-being. Imagine a harmonious and stylized interior with innovative functions and lighting systems.

BACKLIGHTING

Combine light, materials and optical sensors to create the most innovative products. Optimize product performance and appearance, predicting possible defects or issues early in the design process.

 

GENERAL LIGHTING

Create and manage intelligent lighting systems from single luminaires to smart cities. Decide where to position each element for the best effect while evaluating reflection, performance and everything in between.

HUD

Experience your HUD system from the driver’s viewpoint, making reliable decisions based on feasibility and performance early in the design process. Optimize layout, angles and tolerances, while seamlessly collaborating with suppliers to create best-in-class HUD systems.

VR MARKETING & SALES CONFIGURATOR

 

Improve the customer experience by virtually marketing and configuring your products in real time, with lifelike virtual prototypes. Explore an interactive environment where infinite options and configurations of materials, lit effects and appearances become the ultimate decision-making tool.

 

 

 
 
Copyright 2014 DTATHAI.com All rights reserved.